Arman Fatić

ARMAN FATIĆ rođen je 13.8.1992. u Sarajevu, BiH. Završio je prvi ciklus studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, a za vrijeme studija gostovao je na Filozofskom fakultetu u Beču. Radi kao glavni urednik filmske platforme Duart News (Zagreb, Hr), te kao koordinator akvizicija i promocija u filmskoj produkciji i distribuciji Taskovski Films (London, UK).
Pisao je i objavljivao filmske i književne tekstove u nizu web i printanih magazina i novina, među kojima su: Pulse (Beograd, Srb), Kinotečknik (Ljubljana, Sl), Preporodov Journal (Zagreb, Hr), Oslobođenje (Sarajevo, BiH). Do sada je objavio dvije knjige „Meddah i Fildžan“ (Književna Zadruga, 2021) i „Sarajevski San“ (Književna Zadruga, 2021). Arman je digitalni nomad, te trenutno nije moguće odrediti tačno mjesto na kojem živi i radi.

Email: arman@knjizevnazadruga.com

Knjige